Algemene voorwaarden ‘t Zijveld

Mocht u op zoek zijn naar een geschikte locatie voor indoor handbal, voetbal,tennis of een andere zaalsport, dan bieden wij uitkomst onder de onderstaande algemene voorwaarden!  

Algemeen:

Sporthal ‘t Zijveld 1 en 2 zijn ingericht voor sportactiviteiten en te gebruiken tegen betaling

Reserveren:

Onze tarieven zijn:

Bij gebruik van een gehele sporthal: 45 euro per uur.

Bij gebruik van een tennis baan tussen 09-18 uur: 15 euro per uur

Bij gebruik van een tennis baan tussen 18-23 uur:  20 uur per uur

Bij gebruik van de sporthal voor niet genoemde sporten kunt u contact opnemen via het email adres: verhuur@sportcentrumvzv.nl

 

Recht op (een deel van) gebruikmaking van een sporthal ontstaat na ontvangst van de bevestiging zaalhuur. U ontvangt van elke per reservering, een email. Dit is tevens je entreebewijs

Wijziging van de reservering

Indien u een individuele reservering op een andere dag-tijdstip wenst te gebruiken dan kan dit zonder bijkomende kosten tot 48 uur voorafgaand aan het tijdstip van de reservering.  Omboeken van de reservering kan via het email adres: verhuur@sportcentrumvzv.nl

Indien u geheel geen gebruik maakt van de reservering en deze niet 48 uur voorafgaand aan de reservering omboekt via de internetsite van Sportcentrum VZV, dan vervallen alle rechten. Er wordt geen geld geretourneerd.

Indien er sprake is van overmacht, wangedrag e.d. is Stichting Sportcentrum VZV bevoegd om de huur van (een deel) van de sporthal te annuleren onder opgave van reden. De reservering kan in overleg en naar wens van de gebruiker verplaatst worden naar een andere geschikte dag-tijdstip. Indien verplaatsing niet mogelijk is (bv bij een eenmalig evenement) dan kan het geldbedrag dat is overgemaakt worden teruggestort. Dit verzoek kan ingediend worden via het email adres: verhuur@sportcentrumvzv.nl

Voor alle niet genoemde omstandigheden kunt u contact opnemen met de verhuur coördinator via het email adres: verhuur@sportcentrumvzv.nl

Schade

Indien voorafgaand, tijdens of na de sportactiviteit schade wordt toegebracht aan roerende en of onroerende goederen van Stichting Sportcentrum VZV is eenieder verplicht dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij het bestuur of via email adres: verhuur@sportcentrumvzv.nl

Aansprakelijkheid

Indien een reservering door Stichting Sportcentrum VZV wordt geannuleerd op basis van overmacht (te denken aan brand, technische defecten, wateroverlast, stroomstoring) kan Stichting Sportcentrum VZV niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden (gevolg) schade.

Sportcentrum VZV is niet aansprakelijk voor schade door vermissing, diefstal of verduistering van (achtergelaten) goederen.

Nog een paar dingen om rekening mee te houden

  • Zorg dat je altijd correcte (sport)schoenen draagt.
  • Neem geen alcohol mee in de sporthal
  • Gebruik alleen plastic drinkbekers
  • Laat de kleedkamer netjes achter

Privacy:

Voor ons privacybeleid bekijk de pagina privacy verklaring

 

Stichting Sportcentrum VZV is bevoegd om af te wijken van bovenstaande en een aanbieding te doen indien de hurende en verhurende partij dit wensen. Stichting Sportcentrum VZV behoudt zich het recht om (aanvraag tot) reserveringen te weigeren.